Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Писарець Анна Валеріївна

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Вчене звання Доцент
Дані за місцем роботи Кафедра приладобудування ПБФ Доцент
Кафедра приладобудування ПБФ Доцент